Precision Molly EP

grease_og2_fedt

Precision Moly Ep 1 & EP 2

Begge fedter indeholder en mere viskøs baseolie end de ovenstående fedter. Endvidere indeholder den 3% Molybdændisulphid til beskyttelse mod vibrationer.

Precision Moly EP1 og EP2 anbefales til brug i meget hårdt belastede operationer hvor stor bæreevne og stor modstandskraft mod stødpåvirkninger, er påkrævet. De opfylder Caterpillars krav for MGPM-fedter. Precision Moly EP1 er formuleret til bedre pumpbarhed ved lave temperaturer, end EP2 produktet. Resultatet er, at EP1 er velegnet til brug i centralsmøresystemer..