Svejsning

REPARATIONSSVEJSNING:
En svejseverden med uanede muligheder.

AB svejseteknik ApS står for reparation og vedligeholdelse ved hjælp af svejsning og lodning. Produkterne er udviklet til de specielle og atypiske situationer man altid møder under reparation og vedligeholdelse.

En almindelig produktionssvejsning er karakteriseret ved rene materialer, tør og ren atmosfære, skabeloner og andre hjælpemidler, som giver optimale forhold for en hurtig og effektiv produktion. Det ser ganske - anderledes ud ved en reparation. Maskinen eller konstruktionen er ofte i drift, måske udendørs og brudstederne er forurenet af olie, fedt, snavs, rust eller er galvaniseret. Endelig ved reparatøren generelt ikke hvilken legering der er tale om. På baggrund af disse forhold skal der udføres en reparation som er i orden første gang.

UNDERVURDERET:
Under alle forhold er det tilsatsmaterialernes kvalitet, der bestemmer om reparationen bliver i orden, men forskningsarbejdet har desværre koncentreret sig om svejsemetoder, mens reparationssvejsningen har været en overset og undervurderet størrelse. For den enkelte producent vil stigende produktionstab ved driftsstop være størrelser, der er til at føle på, og derfor kan der nu konstateres en stigende interesse for reparationssvejsning.

HURTIGERE OG BILLIGERE:
AB Svejseteknik målsætning er enkel: Bedre holdbarhed i repareret udstyr. Reducering af maskinstop samt forlængelse af udstyrets levetid. Eliminering af gætterier omkring valg af tilsatsmaterialer. Desuden skal den enkelte reparatør kunne udføre reparationer der tidligere blev lavet af specialister. Foretage svejsninger i materialer som ikke er umiddelbart svejsbare. Det kunne f.eks. være støbejern, værktøjsstål eller aluminium.

SIKKERHED:
AB Svejseteknik beskytter sine kunder med en produktforsikring.
Vi kan spare kunder og industrien for unødvendige udgifter. En af de
største udgiftsposter er tabt produktionstid.