Indikerer hvilket metal

Farveprøven:
Nogle metaller viser let genkendelige farvekaraktertræk og kan forholdsvis let
identificeres:

1.Kobber har en rødlig - brun farve.

2.Manganstål er blå i bearbejdet stand, men kobberfarvet under lagring.

3.Zink, magnesium, aluminium, tin og bly er hvidlige metaller.

4.Messing er gult hvis det indeholder meget meget zink, ellers rødligt.

5.Hvidt støbejern er hvidt og sølvagtigt, når et stykke brækkes af.

6.Gråt støbejern vil på brudfladen være gråt og afsætte en grå grafit streg på andre materialer.